You are here:Home > HOSE / HYDRAULICS (Air / Water / Hydraulic / Other) > Hydraulic Fittings / Adapters > HYDRAULIC ADAPTERS / FITTINGS > 6506 NPTF FEMALE X JIC FEMALE
Sort By:
2990 65060404 HYA} 04 F-NPTF x 04 F-JIC swivel nut

HYA}  04 F-NPTF x 04 F-JIC swivel nut

Price (if in stock): $5.68 PC
2990 65060606 HYA} 06 F-NPTF x 06 F-JIC swivel nut

HYA}  06 F-NPTF x 06 F-JIC swivel nut

Price (if in stock): $5.79 PC
2990 65060808 HYA} 08 F-NPTF x 08 F-JIC swivel nut

HYA}  08 F-NPTF x 08 F-JIC swivel nut

Price (if in stock): $6.31 PC
2990 65060608 HYA} 06 F-NPTF x 08 F-JIC swivel nut

HYA}  06 F-NPTF x 08 F-JIC swivel nut

Price (if in stock): $6.36 PC
2990 65060406 HYA} 04 F-NPTF x 06 F-JIC swivel nut

HYA}  04 F-NPTF x 06 F-JIC swivel nut

Price (if in stock): $6.60 PC
2990 65061212 HYA} 12 F-NPTF x 12 F-JIC swivel nut

HYA}  12 F-NPTF x 12 F-JIC swivel nut

Price (if in stock): $7.00 PC
2990 65060810 HYA} 08 F-NPTF x 10 F-JIC swivel nut

HYA}  08 F-NPTF x 10 F-JIC swivel nut

Price (if in stock): $7.04 PC
2990 65060806 HYA} 08 F-NPTF x 06 F-JIC swivel nut

HYA}  08 F-NPTF x 06 F-JIC swivel nut

Price (if in stock): $13.97 PC
2990 65061210 HYA} 12 F-NPTF x 10 F-JIC swivel nut

HYA}  12 F-NPTF x 10 F-JIC swivel nut

Price (if in stock): $14.96 PC
2990 65061616 HYA} 16 F-NPTF x 16 F-JIC swivel nut

HYA}  16 F-NPTF x 16 F-JIC swivel nut

Price (if in stock): $18.63 PC